Woordenschat

 Werkwoordspelling

 Grammatica

 Uitdrukkingen

Voorzetsels

Verwijswoorden

  Brandweerauto's/WRTS  extra brug-vwo2 Brugklas 1 uitdrukkingen/alliteratie vwo3 verwijswoorden blok 2
  vwo3_archa´sme  extra brug-vwo2-2  grammatica Het Begin 2vmbo Uitdrukkingen blok6 vwo2 verwijswoorden blok 3
  vwo3_neologisme  verdieping klas 1 01  persoonsvorm 01   klas 1 het begin
 vmbo-taalschat-NN-H4  verdieping klas 1 02  werkwoordelijk gezegde    
 Brugklas 1 ON Blok 1  communiceren klas1  Redekundig ontleden 01    
 Voeding op maat  klas 1 ON blok 6 bn-od  Wat zijn werkwoorden?(wgez)    
 ON Klas 1 H3 ie-woorden    Grammatica voor blok 4   verbindingswoorden
     taalkundig benoemen   Tekstbegrip
   onregelmatige ww 01     Tekstbegrip Het begin 1
    Klas 2 havo-vwo   Tekstbegrip s-v-d-p 2
        Tekstbegrip 3
Oefenen voor proefwerk  Spelling  ott-vtt en actief-passief   Verbindingswoorden 1
 kl 1 Voor blok 4 klas 1 ei of ij  oefening klas 2 havo-vwo nw.gez   Verbindingswoorden 2
 kl 3 vwo leestekens/meervoud 1 klas 1 au-ou  klas 2 havo-vwo extra nw.gez Oefeningen FlexLezen feiten meningen argumenten 2 h/v
 kl 3 vwo leestekens/werkwoord 2 klas 1 c-ck-qu-k   Analogie zn>ww Tekstbegrip 4 klas 1-2
 kl 1-2-3 meervouden klas 1 g-gg-ch blok6  Oefeningen VWO 3 tegenstellingen  
 kl 2 br-vwo taal/woorddictee H4 klas 2 vmbo_Bl6_dictee  Opfrisoefening Taalkundig verbindingswoorden Zinnenbouwen
 kl 1_ON_Blok6_Over_taal    vwo3 grammatica H1   oefening 1
 kl 1 ON Blok 6 Spelling zinnen    vragend voornaamwoord   oefening 2
 kl 1 ON blok 6 vd als bn    onbepaald voornaamwoord   oefening 3
 kl 1 stoffelijk bn    Spelling H6    
 kl 1 tegenstellingen        
   

 

Terug naar HOME