Tekstbegrip: Het begin

Tekstbegrip Het begin

Luister naar en lees de tekst mee. Vul de ontbrekende vaktaalbegrippen in. Succes


Begrijpend lezen: voor alle vakken te gebruiken (1)

Boven een tekst staat een titel. De geeft vaak al voor een deel aan waar de tekst over gaat. Soms is de zo gekozen dat de lezer er extra door geprikkeld wordt. De auteur hoopt dan dat mensen zijn tekst eerder gaan lezen.
Het onderwerp
Als je de leest, de plaatjes of bekijkt en de in je opneemt, weet je vaak al wat het van de tekst is. Als je verder de leest of snel ziet welke woorden, meestal zelfstandige naamwoorden, vaak voorkomen, dan weet je het zeker. Daar waar de tekst over gaat heet het . Dat kun je in zeggen of opschrijven. Je kunt ook de vraag stellen: gaat de tekst over?
De hoofdgedachte
Bij de volgende vraag, vraag je naar de . is het belangrijkste dat de schrijver over het zegt? Je antwoordt nu in . Het antwoord vind je vaak al in de alinea. Ook kun je het antwoord vinden in de .
Succes