ON Blok 1 Begrippen 1

Matchoefening

Klik het begrip aan, dat bij de omschrijving hoort.
Dit zijn woorden die je vooral in de maatschappij gebruikt. Je leert ze vooral op school.
Dit zijn werkwoorden die aangeven wat en hoe je iets moet doen.
Dit zijn woorden die vooral gebruikt worden bij een bepaald vak of beroep. Ook wel vakjargon genoemd.
vakjargon
Dit is het woord zonder letter(s) ervoor of erachter. Dit is het woord waarvan men is uitgegaan.
Dit is het woord dat je gebruikt om informatie op te zoeken of om bij informatie te komen.
zoekwoord
basisvorm
Korte, krachtige, vetgedrukte regel boven een tekst, die aangeeft waarover de tekst gaat.
Een of twee vetgedrukte woorden boven een alinea/alinea’s, die het deelonderwerp aangeven. Ze maken de tekst overzichtelijker.
Aantal zinnen bij elkaar die gaan over een deelonderwerp.
Dit is een onderdeel van het onderwerp.
een manier van lezen
Dit is de reden waarom je op een bepaalde manier leest.
De manier (manieren) waarop je iets aanpakt.