ON Klas 1 blok 6 spelling

Het voltooid deelwoord als grondvorm voor het bijvoeglijk naamwoord

het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord. (=vd+e, soms aanpassen en/of zo kort mogelijk)

01

Door de (behalen) examencijfers zien de leerlingen veel (verontrusten) ouders.

02

Gelukkig zullen de gemiddelde van de (scoren) punten als (afronden) cijfers op de lijst te zien zijn.

03

De (vervetten) spieren belemmeren de prestaties van de (aftrainen) atleet.

04

De zwaar (beladen) vrachtwagen denderde door de (verlichten) dorpsstraten.

05

De (vluchten) Syriër wacht in het (verbouwen) asielzoekerscentrum op een verblijfsvergunning.

06

De (begroten) kosten dekken de onkosten voor de opnieuw (bekleden) zittingen niet.

07

Het (uitzetten) tv-toestel bracht rust bij de (vermoeien) wandelaars.