Werkwoordspelling 02Vul op de open plaatsen de juiste schrijfwijze van de werkwoordsvormen in. (M.u.v. de laatste zin!)

01Greenpeace (waarschuwen) in zijn rapporten, dat het slecht (gaan) met de koolvis.
02Deze actieve club (pleiten) ervoor om delen van de Oostelijke Beringszee te beschermen.
03 Zo kan men delen (inrichten) als beschermde visreservaten.
04Amerikaanse vissers (halen) het afgelopen jaren steeds minder koolvis naar boven..
05Deze koolvis (worden) ook wel pollak (noemen) .
06Je (vinden) deze koolvis terug in kibbeling, vissticks, visburgers en surimi.
07De vangstquota (moeten) de afgelopen jaren naar beneden worden (bijstellen) .
08In 2008 (worden) deze vangstquota tot 1 miljoen kilo (terugbrengen)
09Toen (adviseren) deskundigen terug te gaan tot 813.000 ton.
10Nagel (noemen tt) in zijn rapport een aantal factoren, dat een herstel van de soort (belemmeren tt) .
11De combinatie van overbevissing, klimaatverandering en verkeerde inschattingen (veroorzaken) de problemen bij het herstel van de koolvis.
12Greenpeace (pleiten) onlangs nog delen van de Beringszee tot beschermd gebied te verklaren.
13"Dan (komen) er rust in de Beringszee en (hervinden) deze haar balans."
14De lagere vangstquota (betekenen) niet, dat de koolvis niet (worden) (bedreigen) .
15Een andere naam voor 'koolvis' is ''.